#läslust

Att väcka läslust

Det har skrivits många artiklar om hur man väcker barns läslust – om att läsa högt och göra läsningen till en vana. Vad gäller för vuxna?

I det här numret av Sfi-lärartidningen tittar vi på läsning – hur sfi-elever kan bli bättre läsare och hur vi kan väcka läslusten till liv. Och dyslexi hos en flerspråkig kan upptäckas.

Läs mer