#läsning

Att läsa digitala texter

Läsning är avkodning och processande av skrivtecken. Men läsförmåga, läskompetens och läsfärdighet, litteracitet, ställs i ett nytt ljus när vi talar om det att läsa digitala texter.

Traditionella texter, texter tryckta på papper – exempelvis läroböcker, tidningar och noveller är ofta linjära, vilket innebär att texten presenteras i en bestämd ordning och att läsningen  sker uppifrån och läses vänster till höger.

Läs mer

Hur skapar man läsflyt?

I Madelene Mikaelssons examensarbete om läsning och läsprocessen undersöks en C-kurs (studieväg 1) om upprepad läsning under en femveckorsperiod kan förbättra läsflytet.

I studien undersöker Madelene Mikaelsson om det uppstår någon skillnad i läsflyt ifall läsningen sker som upprepad läsning med en speciallärare, en läskompis i klassrummet – eller vid tyst läsning – av lättläst skönlitterär bok.

Läs mer

Om läsning

”Att läsa är att resa” heter det. Att läsa skönlitterära texter är verkligen att träda in i andra och andras världar.

När vi läser skönlitterära berättelser kastas vi in i andra människors vardag och öde. Vi får ta del av deras tankar, känslor och utmaningar. Dessa berättelser skapar många gånger tankar och reaktioner hos läsaren – och vi får ett behov av att prata om dem.

Läs mer

Viljan bakom Vilja förlag

Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för vuxna. Lina Nordstrand startade förlaget som idag ägs av Studentlitteratur. De båda förlagen jobbar med lärande, utbildningsfrågor och kvalitet och drivs av en stor dos samhällsengagemang. Nu ser de fram emot att bygga vidare på de värdena tillsammans och utveckla utgivningen mot sfi.

Läs mer