#lässtrategier

Läsförståelse och lässtrategier

[2022:10, 2022-10-15] En elev som är en stark läsare på sfi är en strategisk läsare, vilket betyder att eleven kan välja vilket sätt som är lämpligt att läsa på beroende på den typ av text som ska läsas. Vidare vet den eleven varför det är viktigt att läsa texten och hur de ska läsa en text.

Olika texter kräver olika typer av läsning.

Läs mer

Lässtrategin vi ofta glömmer

[2022:10, 2022-10-15] Jag läser mycket, mer än de flesta vågar jag påstå. Jag ska villigt erkänna att jag inte alltid gjort det, snarare är det något som har vuxit fram över tid. Allt som oftast är det facklitteratur av något slag jag konsumerar. Jag läser helst klassiska filosofer, sociologer och samhällsvetare. Många av dem verksamma under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.

Läs mer

Lässtrategier som hjälpmedel att förstå

[2022:10, 2022-10-15] Att läsa en text och förstå den är inte alltid så enkelt som det vid en första anblick kan tyckas. Beroende på vilken typ av text det är kan läsaren mötas av olika typer av problem. Här är olika typer av lässtrategier till stor hjälp.

Att verkligen kunna tillgodogöra sig en text handlar nämligen inte bara om att förstå de enskilda orden och hur de sitter samman i form av meningar, något som många elever med svenska som andraspråk utan problem klarar av.

Läs mer

Lässtrategier på sfi?

[2022:10, 2022-10-15]

Vilka är dina bästa tips och råd till sfi-lärare som inte vet hur man lär ut lässtrategier?

Du kan stötta och utveckla elevernas lärande genom att arbeta med lässtrategier. Genom tydliga strategier blir eleverna delaktiga i sitt lärande och mer medvetna om hur de lär. Det förbättrar deras metakognitiv förmåga.

Läs mer

Anpassade lässtrategier saknas på sfi-skolor

[2022:10, 2022-10-15] Att använda lässtrategier för sfi-elever är viktigt. Det har jag lärt mig av livet, inte på universitet i Syrien. 

När jag började studera svenska som andra språk började jag stryka under viktiga och nya ord, anteckna översättning på modersmålet, markera nyckelord, analysera texter och försöka hitta motsvarande substantiv eller adjektiv till orden. De här lässtrategierna har hjälpt mig att bli bättre på läsförståelsen och utveckling i svenska.

Läs mer