#lättläst

Vad är lättläst?

Det finns ingen mirakelformel. Vi utgår från språket, formen och innehållet, hur de samspelar är avgörande för hur lättläst en bok är. Inom varje parameter finns undergrupper. Alla böcker och berättelser kan faktiskt inte skrivas om till lättläst.

Läs mer

Viljan bakom Vilja förlag

Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för vuxna. Lina Nordstrand startade förlaget som idag ägs av Studentlitteratur. De båda förlagen jobbar med lärande, utbildningsfrågor och kvalitet och drivs av en stor dos samhällsengagemang. Nu ser de fram emot att bygga vidare på de värdena tillsammans och utveckla utgivningen mot sfi.

Läs mer

”Alla talar OM invandrare, men få …”

Eva Bernhardtson är sfi-läraren som blev språk- och kulturspecialist. Hon skriver läromedel för sfi samt utbildar i lättläst svenska och interkulturell kommunikation.

Du är föreläsare och författare. Vad trivs du bäst med?
– Det är blandningen som är bäst. Att både skriva och föreläsa om kommunikation i det mångkulturella Sverige. Dessutom har jag kurser i hur man skriver så att fler förstår.

Läs mer