#LillemorMalmbo

Yrket

[2021:04, 2021-04-15] Ibland dyker den upp – diskussionen om man är lärare eller arbetar som lärare? Jag tror att jag oftast presenterar mig som att jag är lärare men jag håller inte med om att det implicerar att yrket är ett kall. För då finns den där, den uppenbara risken att om ens yrke är ett kall går man med på lite vad som helst. För elevernas skull.

Läs mer