#Linköping

Månadens sfi: Birgittaskolan i Linköping

[2019:02, 2019-02-15] I universitetsstaden Linköping är all studieväg 1 samlad på en enda skola, Birgittaskolan. Här studerar ungefär 1 100 elever, varav 450 på studieväg 1.
Det är vårens första solvarma dag, om än på tillfällig visit, när Sfi-lärartidningen besöker Birgittaskolan i Linköping.

Läs mer