#månadens skola

Månadens skola: Flexibelt arbetssätt i Vänersborg

[2023:04, 2023-04-15] Att studera svenska på sfi utöver arbetstiden kan vara en utmaning för många. I Vänersborg har man löst det genom att skapa en så kallad Flexgrupp dag. Totalt rör det sig om 75 elever. Det finns även både distans- och kvällsgrupper för elever som arbetar och inte kan studera på dagtid.

I Vänersborg är det många av sfi-eleverna som arbetar heltid

Läs mer

Månadens skola: Hermods sfi Växjö

[2023:02, 2023-02-15] I Växjö består elevgrupperna av elever från olika länder och världsdelar: Kina, Frankrike, Jordanien, Kongo, Iran och Syrien. Det som skiljer denna sfi-skola från andra i närområdet är låga avhopp – något som kallas fokuspass.

Prisbelönt rektor och nöjda lärare. Anja och Viktoria är legitimerade sfi-lärare och undervisar i C- respektive D-kurs. De berättar om det centrala i deras pedagogiska modell – Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den proximala utvecklingszonen, utgångspunkten i Jim Cummins fyrfältare och att eleverna intensivtränar svenska i särskilda fokuspass.

Läs mer

Månadens skola: Kompetenscentrum i Älvsbyn

[2022:11, 2022-11-15] Verksamt elevinflytande i hela planerings- och undervisningsprocessen samt aktivering av inlärningsstrategier på individnivå utgör basen för utbildningen i sfi på Kompetenscentrum i Älvsbyn.

Elevinflytande genomsyrar planeringsprocessen från frö till blomma på sfi, C- och D-nivå, där varje ny momentplanering har sin startpunkt i elevernas behov, erfarenheter, målbild och önskemål. Planeringsfasen tar sin utgångspunkt i elevintervjuer, utvärdering av föregående moment och en gemensam brainstorming och mind map i klassrummet med fokus på utvecklingsområden.

Läs mer

Maria, sfi-lärare: ”Omöjligt att lära sig ett språk utan att göra fel”

[2021:05, 2021-05-15] Hos Hermods i Uppsala studerar 900 elever och kurser finns både dagtid och kvällstid. En majoritet av kvällseleverna kombinerar universitetsstudier med sfi. Vi möter Maria Medvedeva, sfi-lärare, och hennes chefer Tove Quennerstedt och och Cherin Talayhan som berättar om sitt arbete med målgruppen.

Hur är det att undervisa akademiker på sfi och hur påverkas utbildningen av det? Akademiker kan ha många högskolepoäng, men det i sig borgar inte för en snabb språkutveckling.

Läs mer

Månadens skola: Kungsbacka sfi

Emma Persson arbetar som utbildningschef på Hermods, och ansvarar för Komvuxverksamheten i Kungsbacka. Inom verksamheten erbjuds sfi, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar inom Handel & Administration och Vård & Omsorg. För Emma och hennes kollegor är det kollegiala lärandet viktigt och ständigt pågående.

Läs mer