#månadens skola

Månadens skola: Lidingö sfi

Att kompetensutveckla sig är inte att ingå i en tävling i att göra det så ofta som möjligt. Men lärarna på Lidingö sfi utanför Stockholm är flitiga på att delta på konferenser och i projekt. Syftet är att utveckla undervisningen.

Engagemanget hos lärarna och skolledaren på Lidingö är stort. Här finns ett intresse av forskning, och framför allt en vilja att aktivt utvecklas och arbeta för att undervisningen ska bli ännu bättre.

Läs mer

Lyckat filmprojekt mellan sfi och folkhögskola

Orrholmsgatan 9B är titeln på en filmserie i sex avsnitt med sfi-elever för sfi-elever. I första avsnittet möter vi Ali som flyttar till just denna adress. Vi möter även flera grannar och andra rollkaraktärer som möts i olika sammanhang.
På Tingvallagymnasiet i Karlstad har två lärare haft ett gemensamt filmprojekt med filmlinjen på Molkoms folkhögskola där sfi-elever involverades.

Läs mer