#metodik

Ivana Eklund: Kunskap, tid och metodik

[2019:02, 2019-02-15] Jag gillar ordet sammanhållna i frasen sammanhållna studievägar. Det är trevligt och positivt.
Idag är hela sfi-utbildningen till för alla, oavsett hur starten ser ut. Men en formell jämlikhet är tyvärr långt ifrån en reell dito.

Läs mer