#minoriteter

Hon skildrar det samiska genom dansen

[2023:03, 2023-03-15] Koreografen och dansaren Liv Aira är grundare till danskompaniet Invisible People. Genom dansen skildrar hon det samiska. När vi gör en intervju med henne är hon på skolturné i Sápmi, för stunden i den del som ligger i Norge.

När Liv Aira växte upp i Jokkmokk var det samiska alltid en självklarhet i livet.

Läs mer

[2023:03, 2023-03-15] Invandrare & Minoriteter (i&m), en populärvetenskaplig tidskrift om migration och kulturmöten, skulle ha fyllt 50 år i år. Den gavs ut av den partipolitiskt och religiöst obundna stiftelsen Invandrare & Minoriteter. Nora Weintraub, chefredaktör för tidskriften efter grundaren David Schwarz.

Läs mer

Erkännandet – blott en gottgörelse?

[2023:03, 2023-03-15] Vi har fem i lag erkända nationella minoriteter i Sverige, och jag har funderat över hur det blev just dessa grupper av svenskar, som genom en etnisk-kulturell-språklig definition särskiljs från majoritetsbefolkningen. Av det lagstadgade erkännandet följer dessutom en bindande förpliktelse för myndigheter och andra samhällsinstitutioner att främja respektive minoritetsspråk.

Läs mer

Nyheter och artiklar om svenska nationella minoriteter

[2023:03, 2023-03-15] Minoritet.se är en sida om svenska nationella minoriteter och minoritetsspråk, och har skapats av Sametinget på uppdrag av regeringen. Den sköts redaktionellt av Karin Skoglund.

Karin Skoglund förklarar att Minoritet kom till för att stötta kommuner och myndigheter i att efterleva lagen. I dag har sidan många olika läsare utöver minoriteterna själva. Skolor besöker sidan och läser artiklar där.

Läs mer

Forskningsöversikt om små språk i Norden

[2023:03, 2023-03-15] I forskningsöversikten Framgång för små språk (av Institutet för språk och folkminnen, Isof) ger experter och forskare från hela Norden bland annat exempel på framgångsfaktorer för språkrevitalisering. Syftet med forskningsöversikten är att ge en samlad kunskapsbild över språkstärkande arbete och exempel från hela Norden.

Läs mer