#mobiltelefon

Konferens: Sfi i fokus 2019

Höstens sfi-konferens, Sfi i fokus, anordnades i oktober av Gothia Fortbildning på Münchenbryggeriet i Stockholm. Huvudstaden och Sveriges sfi-lärare visade sin soligaste sida på Söder Mälarstrand.
Inriktningen var att formativ bedömning och att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. Konferensens moderator var traditionsenligt Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg och prisbelönt läromedelsförfattare.

Läs mer

”Mobilen bär de alltid med sig”

[2019:01, 2019-01-15] På Komvux Södervärn/Rönnen-skolan i Malmö arbetar Saja Al-Ghawaleb som sfi-lärare. För henne är det en självklar metod att arbeta med mobiltelefonen som språkutvecklande verktyg i sfi-undervisningen.

Läs mer

Kalmarsunds gymnasieförbund satsar digitalt

Axel Weüdelskolan, Komvux, i Kalmar bedriver sfi och ingår sedan 2013 i en stor digital satsning inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Läs mer

Digitala verktyg – Hur används Kahoot?

In i sfi-klassrummen kommer Kahoot för frågetävlingar, Post it Plus för elevernas förväntningar och Padlet för att se lektionens struktur och innehåll.

Läs mer

Förlaget som satsar digitalt

Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, affärutvecklare på läromedelsförlaget Liber AB, om deras stora digitala satsning Liber Sfi Digital.

Läs mer