#mobiltelefon

Mobiltelefonen kan spela en viktig roll i språkinlärningen

[2021:10, 2021-10-15] Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har påvisat fördelar med mobiltelefoner i nyanländas språkinlärning. I studien undersöktes språkutvecklingen hos nyanlända med arabiska som modersmål. En grupp använde aktivt sin smarttelefon med språk-app, medan en referensgrupp inte gjorde det. Efter tio veckor kunde ett förbättrat svenskt uttal påvisas hos de som använt mobil och mobilapp.

Det råder inget tvivel om att språkliga färdigheter tillsammans med kulturella faktorer har stor påverkan på integration och möjligheten att vara en del av det samhälle man vistas i.

Läs mer

Konferens: Sfi i fokus 2019

Höstens sfi-konferens, Sfi i fokus, anordnades i oktober av Gothia Fortbildning på Münchenbryggeriet i Stockholm. Huvudstaden och Sveriges sfi-lärare visade sin soligaste sida på Söder Mälarstrand.
Inriktningen var att formativ bedömning och att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. Konferensens moderator var traditionsenligt Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg och prisbelönt läromedelsförfattare.

Läs mer

”Mobilen bär de alltid med sig”

[2019:01, 2019-01-15] På Komvux Södervärn/Rönnen-skolan i Malmö arbetar Saja Al-Ghawaleb som sfi-lärare. För henne är det en självklar metod att arbeta med mobiltelefonen som språkutvecklande verktyg i sfi-undervisningen.

Läs mer

Kalmarsunds gymnasieförbund satsar digitalt

Axel Weüdelskolan, Komvux, i Kalmar bedriver sfi och ingår sedan 2013 i en stor digital satsning inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Läs mer

Digitala verktyg – Hur används Kahoot?

In i sfi-klassrummen kommer Kahoot för frågetävlingar, Post it Plus för elevernas förväntningar och Padlet för att se lektionens struktur och innehåll.

Läs mer