#modersmål

”Skolan måste hjälpa till att bygga en stolthet kring språk”

[2023:03; 2023-03-15] Att vara tvåspråkig eller flerspråkig är en styrka och svaghet, filosoferar Mirlinda Iberdemaj, och tänker tillbaka både på sin skoltid och sitt yrkesliv. I dag är hon biträdande rektor inom vuxenutbildningen i Svedala. Mirlinda Iberdemaj har bakgrund som projektledare, samordnare och processledare inom yrkes-sfi i Skåne.

 Under gymnasietiden upplevde hon tvåspråkigheten som en svaghet. Med tiden i arbetslivet har hon lärt sig att navigera mellan dessa språk.

Läs mer

”Modersmålet har stor betydelse för vuxnas språkutveckling”

[2023:03, 2023-03-15] Året är 1988 och vi sitter i ett klassrum i en mindre stad i Dalarna. Några är ledsna, andra är arga och en del har lämnat klassrummet i protest. Vi som kan engelska håller på att prata med sfi-läraren och försöker förklara för henne hur vi har tolkat henne och reglerna. När läraren förstår att det är allvarligt så ringer hon till en tolk som kunde komma omedelbart och översätta det läraren hade sagt för några veckor sedan på modersmålet för oss sfi-elever.

Läs mer

”Böcker som väcker läslust ger vuxna en andra chans att lära sig läsa ”

[2023:03, 2023-03-15] Karin Sohlgren, tidigare bibliotekarie, driver ett eget förlag. Hon har ett alldeles särskilt engagemang för flerspråkighet och människor från olika kulturer. Sedan 2006 driver hon det bokförlaget Ndio där hon ger ut lättlästa böcker på många språk som vill vara inkluderande. Alla böcker är tvåspråkiga – det ena språket stöder det andra – och har ljudfiler till. 

Mötet med människor och ambitionen att mötas på riktigt är tydligt.

Läs mer

Vad säger forskningen?

[2019:01, 2019-01-15] ”Få studier synliggör om och hur elevernas tidigare språkliga erfarenheter används som resurser i undervisningen” skriver Ifous i sin sammanställning över senaste 15 års forskning om sfi. Här lyfts tre studier.

Läs mer

Rapport: Studiehandledning online på modersmål

[2019:01, 2019-01-15] I Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har studiehandledning online tagits fram på modersmål. I slutrapporten (2018) presenteras lärdomar och slutsatser.

Skolinspektionen har tidigare konstaterat att Sveriges 290 kommuner har svårigheter att tillgodose behovet av studiehandledning på ett tillfredsställande sätt.

Läs mer