#Morena Azbel Schmidt

Framtidens sfi? Känns inte beteckningen förlegad – sfi som står för svenska för invandrare?

[2023:06, 2023-06-15] Jag tänker ägna denna krönika åt en viktig utbildningsverksamhet, som behöver uppmärksammas mera men också få ett annat namn på köpet. Benämningen Svenska för invandrare antyder dessvärre att det finns en särskilt sorts svenska, som invandrare måste lära sig för att förtjäna sin jämbördiga plats i det svenska samhället.

Läs mer

Krönika: Att stimulera språkanvändning

[2023:05, 2023-05-15] Många människor som lär sig ett främmande språk i vuxen ålder kan bli förskräckta när de sedan ska använda det i ett annat sammanhang än i klassrummet. Tröskeln att gå ut och prata med infödingarna är hög, och jag har alltid undrat varför. Varifrån kommer motståndet?

Jag tror det har mycket med de upplevda förväntningarna att göra.

Läs mer

”Språk är mer än att rabbla böjningstabeller”

[2023:02, 2023-02-15] Jag är universitetslärare i översättning och i den rollen har jag funderat åtskilligt över varför det är så svårt att planera en fungerande kurs för vuxna studenter.

Vi lärare brinner ju oftast för kunskapen vi har och ska förmedla och önskar inget annat än att våra studenter ska känna samma sak. Det är ju roligt med grammatik och ännu roligare är det att skriva välformulerade meningar och begripliga texter!

Läs mer