#motivation

En riktigt givande undervisning – vad är det?

[2022:03, 2022-03-15] Vi har alla haft dem i vårt klassrum – de storögda, entusiastiska och välvilliga, men också de andra som mest har något dimmigt och frånvarande i blicken. Som har sitt engagemang, sina tankar och sin längtan någon annanstans.

För den som inte har bytt land och kultur och språk i vuxen ålder har svårt att föreställa sig hur det är

Läs mer

Lärares strategier för att motivera sfi-elever

[2022:03, 2022-03-15] Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen främja alla elevers lust att lära. Lärarens uppdrag är därmed att motivera lärandet hos sina elever. Hur gör lärare det? Det beskriver Sarah Boij och Mina Aharbil Persson i sin studie.

Hur sfi-lärare arbetar för att motivera sina elever i heterogena grupper är i fokus i denna studie från Högskolan Väst (2020).

Läs mer

Motivation

[2022:03, 2022-03-15] Motivation är ett centralt begrepp i samband med utbildning och undervisning, eftersom det gynnar inlärningen. När eleverna är okoncentrerade och inte uppvisar progression kan det ibland tros bero på bristande motivation.

Då motivation kommer från latinets ’movere’ (sv. ’att röra sig’) kan motivation beskrivas som ’det som får individen att röra sig’.

Läs mer

”Vi måste göra det tillsammans”

[2022:03, 2022-03-15] Sfi-utbildningar blir allt oftare kombinationsutbildningar med sfi och sva mot olika yrken. I Sundsvall ges för närvarande tre paket yrkesutbildningar. I år består komboutbildningarna av inriktningarna bygg, anläggningsförare samt restaurang och livsmedel. En framgångsfaktor för konceptet är samarbetet mellan lärare i sfi/yrkessvenska och yrkeslärare.

Läs mer

Krönika: Har du någon gång varit förälskad?

[2020:10, 2020-10-15] Du vet den där känslan när det är fjärilar i magen och hela kroppen känns som sockerdricka. Bara av tanken på just den där speciella personen. Glädjen och värmen som sprider sig lång ut i tårna, fast ni knappt sagt något till varandra. Inte för att det saknas tillfälle, men för att ni inte talar samma språk. Knappt ett ord faktiskt. Ändå går det att kommunicera, för viljan är stark att lyssna, förstå och göra sig förstådd.

Genom att peka, nicka och ljuda förmedlas budskap mellan stulna blickar, leenden och skratt. Det är inga problem att snabbt lära sig nybörjarnivån i ett nytt språk. Motivationen är total.

Läs mer