#multimodala texter

Multimodala texter

Digitala och multimodala inslag i sfi-undervisningen får allt större fäste och plats. Med multimodalitet avses olika uttrycksformer – där text, ljud, bild och rörlig bild samspelar.

Den tidigare undervisningen bestod av tryckta papper och tal. Idag kommunicerar vi dock på ett flertal olika sätt – vilket därför även behöver avspeglas i undervisningen. Det medför en förändrad lärarroll, eftersom det krävs en helt annan kompetens för att ta till sig multimodala texter.

Läs mer