#muntlig kommunikation

Bedömning av muntlig interaktion

[2019:10, 2019-10-15] Den muntliga färdigheten är den av de färdigheter som anses vara bland de svåraste att bedöma för lärare. Fil. dr Maria Rydell har studerat hur lärare bedömer elevens muntliga förmåga.

Att samtala är en konst som inte bara kräver en muntlig färdighet, utan också en förmåga att lyssna och att språkligt bygga vidare konversationen till en fungerande sammanhållen kommunikation.

Läs mer