#musik

Musikbok för vokalinlärning

Hillevi Torell började sin yrkesbana som pedagog men vidareutbildade sig till musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Idag arbetar hon även som leg. psykoterapeut och handledare.

Hillevi Torell har författat ett läromedel i svenska som andraspråk som bygger på vokalinlärning genom musik.

Berätta – hur tog boken form?

Läs mer

Yrke: Musikpedagog

I Bergsjön utanför Göteborg undervisar Andreas Andersson. Han är författare till Musik i sfi-undervisningen (Liber).

Hej där, Andreas Andersson. Var arbetar du?

– Jag jobbar som musikpedagog I Bergsjöns Församling där en hel del av mitt arbete består i att jobba språkutvecklande med musik. Just nu har jag två vuxengrupper varav en är med elever som går ett basår (ett samarbete med en Folkhögskola) samt ett språkcafé där blandningen av olika språkgrupper och spannet av olika nivåer är väldigt stor.

Läs mer

Musik och uttal

Ett av flera sätt att öva uttal i sfi-undervisningen är att använda inslag av musik. Musik är även en dörr till kulturmöten och intressanta samtalsämnen.

”Musik har en social inverkan”, konstaterar Veronica Gustafsson i sin kvalitativa studie Musik som metod för andraspråksinlärning (2014). Med musik i sfi-undervisningen kan man bland annat öva betoning och rytmik.

Läs mer

Svenska med sång

Att lära sig svenska genom sång kan tilltala en inlärare på många sätt. Det kan vara en väg in i svenska musikskatter, svensk kultur, ett sätt att lära sig nya ord och fraser – och ja, uttal, förstås.

 I Uppsala finns en kör i studiecirkelform hos ABF. Kören leds av den tidigare sfi-läraren Signe Rudberg Selin som har pluggat musiketnologi och musik-och-hälsopedagogik och som har jobbat som vissångerska och låtskrivare i många år.

Läs mer