#nyanlända

Slutrapport om verksamhet för nyanlända

Finns det någon forskning kring sfi och studiebesök? Vid en sökning i Diva-portalen, ett digitalt vetenskapligt arkiv, kommer en enda träff upp vid sökning på ’studiebesök + sfi’: En slutrapport kring folkhögskolornas verksamhet för nyanlända.

I slutrapporten Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända (2018) avgränsar Peter Håkansson och Robert Nilsson Mohammadi undersökningen till Skåne. I rapporten visas folkbildningens roll i sin satsning för nyanlända sedan det stora flyktingmottagandet 2015: Etableringskurs, Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.

Läs mer