#podd

Podd: ”Vi ska inte bara lära ut, utan vi ska samtala om skrift”

[2022:05, 2022-05-15] I podden ”På ren svenska” (Gothia kompetens) gästar fil. dr. Jenny Rosén som tillsammans med poddledaren Staffan Dopping samtalar om skriftbruk och litteracitet på sfi för sfi-elever med kort skolbakgrund.

Jenny Rosén resonerar inledningsvis om det problematiska att definiera gruppen vuxna som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva för ’analfabeter’.

Läs mer

Podd om interkulturellt föräldraskap”Rör inte min gröt”

[2019:01, 2019-01-15] Hur är det att vara förälder i ett interkulturellt förhållande? Vad händer med tvåsamheten när paret får barn och hur viktigt är det att den egna kulturen ska överföras till barnen?

Lysande lagom (LYS Förlag) är podden om svenska, svenskhet och hur det är att lära sig svenska.

Läs mer

Ivana Eklund tipsar: NC-podd Språk och yrke

Arbetssätt som hjälper elever inom yrkes-sfi att utveckla språket passar all sfi-undervisning.

Min bästa fortbildning i år har varit NC-podden Språk och yrke och då undervisar jag inte ens på yrkes-sfi. Bra modeller och idéer är alltid överförbara.

Ett arbetssätt som presenteras i podden och som fungerar på alla sfi-nivåer är att dokumentera studiebesök och utomhusaktiviteter.

Läs mer

Podd för sfi-elever om arbete

Kollegorna vid Centrum Vux i Haninge har sedan våren 2014 skapat poddavsnitt med dialoger. Dialogerna kommenteras med språkliga resonemang. Podden hade över 12 000 besökare från hela världen under november 2018.

Sfipodd drivs av kollegorna Joanna Mangold och David Santos på Centrum Vux i Haninge utanför Stockholm.

Läs mer

Utvecklas med podd

Podd, podcast, poddradio, poddsändning. Kärt barn har många namn. Och intressen.
Jag gillar poddar som sändningsform eftersom jag kan lyssna när jag vill, var jag vill och på vad jag vill.

Läs mer