#poesi

”Jag blev kär i svenska språket och drömde om att skriva en diktbok”

[2021:09, 2021-09-15] Poesi kan i sitt korta format vara en väg in i skrivande och bli en ventil för att uttrycka glädje och sorg, åsikter och funderingar. Genom att ge uttryck för tankar och känslor i skrift kan man växa både som skribent och människa.

I Sverige finns många utlandsfödda författare som använder svenska språket i sin poesi, dramatik och i sitt skönlitterära skrivande. En av dessa personer är poeten Anamarija Todorov.

Läs mer