#praktik

Ivana Eklund reflekterar: Tack Ingrid!

Tänk att det fanns en tid då jag som nyanländ i Sverige också behövde språk- och yrkespraktik.

Jag kom till Sverige som utbildad gymnasielärare 1992 och eftersom ingen berättade för mig att sfi fanns, studerade jag på egen hand. Efter tre år kände jag mig anställningsbar och anmälde mig på Arbetsförmedlingen som inom kort ordnade en praktikplats åt mig på en av Eskilstunas gymnasieskolor där jag skulle praktisera som tysklärare och dels utveckla mitt språk med fokus på yrkesspråk, dels lära mig hur det svenska skolsystemet fungerar och hur arbetslivet fungerar.

Läs mer

Kommunikation på praktikplatsen

Vi ser i forskningen dystra upptäckter: Talutrymmet på praktikplatsen är minimal. Hur kan vi med gemensam kraft ändra på det, så att det blir en givande och meningsfull tid för sfi-eleven ute på praktik?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund med Lena Thornéus, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Studie: Hur upplevs praktiktiden?

Inom yrkesdomänen finns olika språkmiljöer. Vad händer i mötet under praktiktiden eller ett instegsjobb. Vilka resurser och utmaningar ser sfi-eleverna i sin yrkesvardag?
I Emma Rannamaas studie ”Språkmiljöer i yrkesdomänen” (Örebro universitet 2018) observeras och intervjuas tre sfi-elever som studerar 50 % och arbetar 50 %.
Centralt i studien är skriften, muntlig interaktion, samt förväntningar och individuell utveckling.

Läs mer