#rektor

Fortbildning för rektorer

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildningssatsningen ”Leda digitalisering” revideras och planeras lanseras augusti 2022. I den får skolledare processtöd i sitt arbete med att utveckla digitaliseringen på skolan.

”Leda digitalisering” är en fortbildning som spänner över 24 veckor och innehåller material som till hösten kommer att finnas publicerade i Lärportalen.

Läs mer

Kunskapsutvecklande bokklubb

[2020:05, 2020-05-15] Joel Gudheimsson är biträdande rektor och har tillsammans med sin mamma Kersti Gudheimsson – också med skolledarbakgrund – startat en bokklubb för just skolledare.

I den relativt nystartade bokklubben är fokus att läsa utvecklande litteratur tillsammans med skolledare. Det rör sig om aktuella böcker inom skola (pedagogik-, kvalitets- och ledningsfrågor) som underlag för gemensamt samtal en gång i månaden. Syftet är precis som namnet: aktiv skolutveckling.

Läs mer

BOK: 12 tankar om skolans digitalisering

Digitalisering.
D-i-g-i-t-a-l-i-s-e-r-i-n-g.
Digitalisering.
 Hur smakar det ordet?

Läs mer