#rektorsnätverk

Kunskapsutvecklande bokklubb

[2020:05, 2020-05-15] Joel Gudheimsson är biträdande rektor och har tillsammans med sin mamma Kersti Gudheimsson – också med skolledarbakgrund – startat en bokklubb för just skolledare.

I den relativt nystartade bokklubben är fokus att läsa utvecklande litteratur tillsammans med skolledare. Det rör sig om aktuella böcker inom skola (pedagogik-, kvalitets- och ledningsfrågor) som underlag för gemensamt samtal en gång i månaden. Syftet är precis som namnet: aktiv skolutveckling.

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag i Skåne

[2020:05, 2020-05-15] Vi besöker kompetensutvecklingsdagen för sfi-lärare i Skåne, arrangerad av en grupp aktiva sfi-rektorer. Temat för dagen är bedömning av nationella prov – ett ämne som engagerar och skapar debatt.

I Skåne finns ett nätverk med rektorer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det började i liten skala redan 2013, och har utökats till att nu bestå av rektorer från sexton skånska kommuner.

Läs mer