#samarbeten

”Vi önskar utbyte med forskare”

I Umeå arbetar de tre legitimerade lärarna Maud, Olivia och Elisabet. De undervisar studieväg 1-elever. Dessa elever har inte gått i skolan och inte heller lärt sig det latinska alfabetet. Först är det Maud som möter eleverna, och efter en tid slussas de vidare till Olivia eller Elisabet.

Läs mer