#sambedömning

Kompetensutvecklingsdag i Skåne

[2020:05, 2020-05-15] Vi besöker kompetensutvecklingsdagen för sfi-lärare i Skåne, arrangerad av en grupp aktiva sfi-rektorer. Temat för dagen är bedömning av nationella prov – ett ämne som engagerar och skapar debatt.

I Skåne finns ett nätverk med rektorer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det började i liten skala redan 2013, och har utökats till att nu bestå av rektorer från sexton skånska kommuner.

Läs mer

”Sambedömning är nyckeln”

[2019:10, 2019-10-15] I Partille har lärarna knäckt nöten för att säkerställa att eleverna får rätt betyg. Lösningen är sambedömning. Marie Stenqvist tar emot oss på Partilles perrong och berättar hur lärarna på sfi arbetar.

I Partille har ett arbetslag verkligen hittat ett sätt använda kollegiet. Att arbeta kollegialt och vara kreativa tillsammans. Transparens är verkligen a och o.

Läs mer