#sammanhållna studievägar

Ivana Eklund: Kunskap, tid och metodik

[2019:02, 2019-02-15] Jag gillar ordet sammanhållna i frasen sammanhållna studievägar. Det är trevligt och positivt.
Idag är hela sfi-utbildningen till för alla, oavsett hur starten ser ut. Men en formell jämlikhet är tyvärr långt ifrån en reell dito.

Läs mer

Studieväg 1

[2019:02, 2019-02-15] Sedan 2017 har sfi sammanhållna studievägar. En elev på studieväg 1 behåller därför samma studieväg genom samtliga kurser: A, B, C och D.
Med sammanhållna studievägar ges alla elever möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Att undervisa på studieväg 1 kräver en särskild kompetens, eftersom eleverna är skolovana.

Läs mer