#samtal

Att mötas i samtalet

[2023:06, 2023-06-15] Det är i det autentiska mötet mellan människor som frågor väcks och språket används för att ingå i och upprätthålla samtal med en främling. Sfi-eleverna lever upp när de får möta andra människor som bor i Sverige. I satsningen ”Världen finns här” har 2600 elever träffat varandra.

Läs mer

Kåseri: Det goda samtalet

Det är i samtalet vi möts och i tystnaden vi skiljs åt. Det är också genom samtalet vi hälsar på varandra, bygger en relation och ett socialt liv. Det sociala livet lägger grunden för vad vi upp­fattar som riktigt och rätt, vad som anses vara passande och med också vad som inte passar sig. Med andra ord är det samtalet som lägger grunden för våra olika kulturer.

Det börjar med hälsning. Några sträcker fram handen, andra sätter samman handflatorna och bugar och ytterligare andra lägger högerhanden mjukt över den egna bröstkorgen och bugar.

Läs mer

”Samtal är det viktigaste”

Att aktivera sfi-elever genom samtal förutsätter också att eleverna lyssnar till varandra. För att ett samtal inte ska haverera gäller det att lärare därför inte bara övar samtal, utan också samtalar om det att samtala.

Eva Bernhardtson är läromedelsförfattare och föreläsare med lång erfarenhet som sfi-lärare. Vi bokar ett möte för att samtala om samtalsundervisningen inom sfi. Vad innebär det att öva samtal och samtalsteknik – och vilket stöd ger läromedlen i samtalsövningar? Det här är ett område som engagerar Eva Bernhardtson starkt. Hennes svar är direkta och uttömmande.

Läs mer

”Samtalen är en brygga till språket”

I färdigheten muntlig kommunikation ingår inte bara att tala och att lyssna, utan även att bygga vidare på vad den andra personen säger – så att det blir ett samtal. Samtal är en konst som behöver övas ofta och på många olika sätt.  

I övningshäftena Samtalsövningar B och Samtalsövningar C (Sanoma utbildning) finns fristående samtalsövningar. Det var de två kurserna som läromedelsförfattarna bedömde har störst behov av övningar för samtal.

Läs mer

Fenomenologiska perspektiv på samtal

Fenomenologin är läran om fenomenet. Här studeras upplevelsen och dess betydelse. För att till fullo förstå vad samtalet och dess roll i det sociala systemet gör behöver vi först förstå den enskilde individens upplevelse – och därefter utbytet med en annan individ. Här ger jag en fenomenologisk förklaring till vad som faktiskt händer i samtalet genom att beskriva varse­blivningar, perceptioner och intentioner.

Varje varseblivning är konstruerad av perceptioner.

Läs mer