#samtal

Gästskribent: ”I samtal och handlingar visas vår värdegrund”

Några enkla tips när det gäller att träna elever i att samtala är inte vårt utgångsläge. Hur man samtalar med andra bottnar i den värdegrund man har som enskild människa. Värdegrunden, den grund vilka man vilar sina värderingar på, har man förvärvat på olika sätt i den kulturella kontext man är uppväxt i. Det kan vara från politiska ideologier, livsåskådningar/tro och vetenskapsfilosofier.

Läs mer

Om samtal och muntlig kommunikation

”Om jag behöver hjälpa så hon hoppar ögonblickligen. När är prata träning i kursen (och när berättar elever litet på privat livet) så hon är intresserande.” En av de mest träffande, och underhållande, beskrivningar som jag fått av mig själv kom från en elev för några år sedan. Eleverna skulle svara på en kursutvärdering och just den här eleven passade då också på att ge sin betraktelse över lärarna.

Läs mer

Drama – en nyckel till att våga tala

Det kan finnas en talängslan hos vuxna, vilket gör att de har svårt att göra sin röst hörd och ta till orda. Som vuxen kan man många gånger hämmas av att man inte vill riskera att säga fel eller uttala fel – med hjälp av dramaövningar kan det släppa.

Tone Grönlund är både sfi-lärare och dramapedagog, utbildad vid Västerbergs Folkhögskola i Storvik. I hennes arbete med sfi-elever använder hon drama som metod för att öka elevernas talutrymme, få dem att inte bara våga tala varierat – utan att också stärka deras självförtroende i samband med att de behöver samtala med andra.

Läs mer

Chefredaktören: Konsten att samtala

Nu är det sommaravslutning i många sammanhang i Sverige. Här på redaktionen har vi nyligen haft vår sommaravslutning och summerat vårt första halvår under 2021 tillsammans på tidningen! Nya ämnen för hösten är satta – och vi längtar redan tillbaka.

Tack också för ert deltagande och engagemang i vårt nystartade Fredagsforum för sfi-lärare (via Zoom). 21 maj var det premiär med Liber som värd och 4 juni hade vi vårt andra med Natur & Kultur som värd. Vi på redaktionen vill så gärna bidra till att ni sfi-lärare skulle få ett eget forum att ses, samtala och utbyta goda erfarenheter med varandra.

Läs mer

”Man måste våga hoppa i vattnet. Inte bara torrsimma!”

Samtalsforskning om vuxnas andraspråksutveckling, kopplade till vuxenutbildning, är inte särskilt omfattande. Den är snarare ganska mager, åtminstone ur ett svenskt perspektiv. Samtidigt är samtalen en viktig faktor i just andraspråksutveckling.

Det finns mycket att säga om samtal. Det blir i intervjun med professor emerita Inger Lindberg mycket snabbt uppenbart. Vi kommer ganska omgående in på det faktum att det finns en rådande samhällssyn om språk och språkutveckling för den som ska lära sig svenska. Det tycks som om bördan enbart läggs på individen som ska lära sig språket medan man sällan berör omgivningens viktiga roll.

Läs mer