#sfi-lärare

Integration ses som ett ansvarsområde i lärarrollen

I en studie presenterad 2020 visar Agnes Oweling (Uppsala universitet) att sfi-lärare ser integration som en del av sin roll och sitt ansvar – både i och utanför undervisningen.

I undersökningen ”Det handlar om ren medmänsklighet”: Integration via sfi-klassrummet (2020) framkommer att samtliga sfi-lärare i studien anser att integration är inom lärarens ansvarsområde och att språket är en viktig nyckel.

Läs mer

Lärarens förhållningssätt avgörande

Att se fördelarna med att arbeta digitalt och multimodalt kan leda till ett positivt klimat och en stimulerande lärmiljö. I Lärportalen (Skolverket) finns vägledande texter som förklarar hur.

Lärarnas förkunskaper och lärarnas inställning till att använda digitala verktyg påverkar i mångt och mycket hur elevernas digitala litteracitet utvecklas. I texten ”Digitalt arbete och multimodalitet” i Lärportalen beskriver lärarna Karin Rehman, Alexandra Ljungkvist Sjölin och Cecilia Rosengren hur digitala verktyg och multimodala texter kan användas i elevernasspråkutveckling – och hur dessa texter är uppbyggda.

Läs mer

”Vi har utbyten och samarbeten”

Hur ser ni på sfi-läraryrket? 

– Det känns som ett obeskrivligt viktigt uppdrag att få undervisa vuxna elever och att få vara en förebild för några av dem ( ger oss energi varje dag). Att kunna få möjlighet att påverka deras framtid och integration är en viktig roll för oss på sfi.

Läs mer

Boken som skildrar sfi inifrån

Karin Ulveson är sfi-läraren bakom boken Svenska för främlingar (Celanders 2018), en bok i bloggformat om sfi-läraren Ebbas smått kaotiska yrkesvardag.

Boken har fått genomslagskraft och lästs av lärare, forskare och politiker.

– Boken har lett till många kontakter, och även några framträdanden, berättar Karin Ulveson för Sfi-lärartidningen. Det finns inte många böcker som skildrar sfi inifrån. Ska man utveckla sfi behövs röster från olika håll.

Läs mer

Bok: Tro hopp och sfi

Under fyra månader – maj–augusti, följer vi sfi-lärarens dagboksanteckningar – om att vara lärare, om alfabetisering, om språkcafé, om krav, mål och visioner. Och mycket mycket mer.

Folkuniversitetets förlag har gett ut Eva Thors Rudvalls Tro hopp och sfi (2018) med förhoppning om att hos läsaren ingjuta ”mod och tillförsikt” i en verksamhet som allt som oftast omskrivs i nedvärderande och kritiserade ordalag.

Läs mer