#självskattningsverktyg

Självskattningsverktyg för att mäta lärares digitala kompetens

[2020:05, 2020-05-15] Enligt Vision 2022 ska Sverige vara bäst på digital användning och digital kompetens. I världen. För att göra det möjligt behöver huvudmännen se sitt ansvar och arbeta medvetet med likvärdigheten.

Enligt Skolverkets granskning 2019 finns det en del kvar att önska på vägen mot lärares digitala kompetens och ändamålsenlig användning av digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av skattningsverktyg (SKR:s LiKA* och EU:s SELFIE*) är det möjligt att identifiera områden som kan vara gynnsamma för den digitala utvecklingen på en skola.

Läs mer