#Skolforskningsinstitutet

Hej där, Skolforskningspodden

[2021:02, 2021-02-15] Undervisningen ska ta avstamp i forskning och beprövad erfarenhet. Ett av många sätt att ta del av aktuell forskning är att följa Skolforskningsinstitutet som har i uppdrag att sammanställa och förmedla forskning. Det gör de i både tryckt format och i en egen podd.

Hej Alva, du programleder Skolforskningsinstitutets podd. Berätta gärna lite kort om hur tankarna gick i samband med planeringsarbetet.

Läs mer

Skolforskningsinstitutet ger stöd åt skolor under coronapandemin

[2020:05, 2020-05-15] I Skolforskningsinstitutets systematiska forskningsöversikter finns resultat som kan användas av lärare inom vuxenutbildningen.

Skolforskningsinstitutet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. I deras forskningsöversikter sammanfattas internationell forskning som kan ge värdefull kunskap till lärare i Sverige.

Den senaste forskningsöversikten (Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg, 2019) bygger på 15 studier som bland annat visar hur digitala verktyg används i undervisningen för att individanpassa undervisningen och möta elevers olikheter.

Läs mer