#skolinspektionen

Begränsade möjligheter att utveckla muntlig färdighet

[2023:06, 2023-06-15] Att sfi-undervisningen inte är tillräckligt verklighetsnära framkommer i Skolverkets rapport ”Att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk” (2023). Inte heller upplevs undervisningen vara tillräckligt varierad.

I slutet av maj 2023 publicerades Skolinspektionens senaste granskning av sfi. Av 30 undersökta skolor var 16 närundervisning och 14 distansundervisning. Bland annat framkommer elevers begränsade möjligheter att utveckla muntlig färdighet.

Läs mer

Myndigheterna och sfi

Huvudmannen för sfi och vuxenutbildningen har ansvar för skolans kvalitet och resultat. Myndigheterna kring sfi är främst Skolverket och Skolinspektionen. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska.

Skolverkets uppgift är att styra och stödja skola och vuxenutbildning. På myndighetens webbplats presenteras uppgifterna kortfattat, såsom att ”ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd”.

Läs mer

Skolinspektionens sfi-granskning

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018 presenteras både utvecklingsområden och vad som fungerar inom sfi.
Denna rapport vill visa hur sfi inom vuxenutbildningen ”främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk”.

Läs mer