#Skolporten

Tjugo års spridning av forskning

Skolporten.se är en webbsida helt dedikerad till spridning av kunskap och forskning om allt som rör skolans värld. Utöver en mängd olika nyhetsbrev anordnas konferenser och utbildningar. Sfi-lärartidningen fick en intervju med vd Birgitta Hartzell, som berättar om företaget och höstens planer.

I tjugo år har Skolporten bevakat forskning, rapporterat och spridit kunskap kring allt som rör skolans värld. Varje år anordnas dessutom en mängd konferenser, där lärare från hela landet samlas för att både fortbilda sig och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Läs mer

Skolportens vd: ”Vi hoppas kunna vara kunskapsplatsen för alla lärare”

En stor del av sfi-lärares kompetensutveckling är informell och sker inom lärarkollegiet samt via facebookgrupper, poddar och webben i övrigt. Skolporten är en oberoende aktör sedan 2000.

Skolportens roll är att vara omvärldsbevakare och fortbildare, och kan följas via sin tidning och nyhetsbrev.  

Läs mer