#skolutveckling

Linda Castell stöttar i utvecklingsarbete

[2022:12] I Linda Castells palett av stöd för skolor i skolutveckling finns föreläsningar, handledning, leda workshoppar samt stöttning för både lärare och rektorer. Hon reser över hela landet för att sprida kunskaper om bland annat nyanländas lärande, organisationsutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande arbete, SKUA?

Läs mer

Sfi har ställt om till distans- och fjärrundervisning

Hur leder man en skola i förändring? När omvärlden ställer till det behöver skolor ställa om. I mitten av mars 2020 ställde Sfi-sverige om från analog till digital undervisning.

Förändringsarbete ställer höga krav på både skolledaren och lärarna. Det gemensamma arbetet är viktigt. Gemensam riktning och gemensam vision. Det är ett djupgående och långsiktigt förändringsarbete, konstaterar Arja Holmstedt Svensson, konsult inom förändringsledning.

Läs mer

Skolutveckling som påverkar elevers lärande

Kollegialt lärande kan ske och organiseras på olika sätt. Intentionen med att lära gemensamt och tillsammans är att lyfta lärarlaget och elevernas lärande – men hur går det till? Hur hittar vi tiden? Och hur vet vi att det vi gör verkligen ger effekt?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund mitt i det glödande slutkorrekturarbetet av den kommande boken Att integrera digitalisering och kollegialt lärande – om skolutveckling (2020).

Läs mer