#skriva

Fråga specialpedagogen

Hej Maria,

Jag följer din spalt med intresse eftersom jag är både sfi-lärare och specialpedagog. Jag är med i facebookgrupper som Forum specialpedagogik, Specialpedagogiskt nätverk och Specialpedagogik för alla. Jag saknar forum för oss som enbart undervisar vuxna. Känner du till något forum eller nätverk för oss?

Läs mer

”Skrivandet är inte separerat från läsandet”

AC Collin är skrivcoach och biblioterapeut – en målande författare, pedagog och terapeut som arbetar deltid som skolkurator. Hon uppmuntrar alla att läsa mer. 

Hur väcker man skrivlust?

– Jag tänker att det är väldigt förknippat med läsning, skrivandet är ju inte separerat från läsandet.

Läs mer

”Det är en stolthet att skriva egna ord”

Lusten att skriva och lusten att berätta sjuder på ABF i Göteborg. Här har sfi-eleverna en egen tidningsredaktion som träffas varje fredag. Det är här som tidningen Världen & vi skapas, och har skapats sedan 2013.

Det är solig fredag i Göteborg och på ABF har redaktionen (sfi-elever från D-kursen och en elev från svenska som andraspråk på grundläggande nivå) samlats för att gå igenom kommande nummer av egenproducerade tidningen Världen & vi. Temat som redaktionen arbetar med inför det nästkommande numret är mobiltelefoni.

Läs mer

Dålig stavning?

När en elev är osäker på stavning, är min erfarenhet att det inte löser sig genom att bara skriva mer.

För många stavfel hindrar läsning och därmed förståelse och kommunikation. Det blir ett problem som måste lösas. Från grunden!

Läs mer

Chefredaktören: ”Hur väcker vi skrivlust?”

Efter en minst sagt mild vinter är vi framme i årets första vårmånad. Mars. Och snön faller när jag skriver dessa rader. Temat i detta nummer är skrivande. Ett tema som vi skulle kunna ha ett dubbelt så tjockt nummer om.

Vi har tidigare haft ett temanummer om läsning och läslust. Detta nummer rör skrivande och skrivlust. Att skriva och titta på ens producerade text är ett tydligt sätt att synliggöra ens språkkunskaper.

Läs mer