#skriva

Att designa skrivövningar

[2022:05, 2022-05-15] Med skrivövningar som sätter elevens intresse i centrum ökar lusten att lära. Genom att dessutom inkorporera flera aspekter av skrivande i övningar skapas kunskapsbredd. Den amerikanska forskaren Heather Willis Allen har utvecklat en modell som omfattar flera aspekter av skrivandet.

Att behärska skrivande på ett främmande språk har beskrivits som den sista och mest svåra utmaningen inom språkinlärningen, givet det talade ordets mer spontana och därmed förlåtande karaktär som kommer långt före i inlärningen.

Läs mer

Att skriva även om det är svårt

[2022:05, 2022-05-15] Ur specialpedagogiskt perspektiv är att skriva ett komplicerat moment som kräver synkronisering mellan olika delar i hjärnan och samarbete med hand och fingrar. På sfi handlar det dessutom om att skriva på ett helt nytt och okänt språk. Med andra ord kräver momentet skriva mycket energi, uthållighet, fokusering och koncentration.

Läs mer

Debatt: Individuella skrivövningar bör inte underskattas

[2022:05, 2022-05-15] Jag har tidigare i Sfi-lärartidningen skrivit om inre och yttre motivation och dess påverkan på lärandet. Inte överraskande skiljer det sig föga när det kommer till just skrivövningar. Det finns både förutsättningar och fördelar att vinna med individanpassade skrivövningar. Skolverkets formuleringar för kunskapskraven bjuder in till en anpassning efter elevens intressesfär och till att göra övningarna så relevanta som möjligt för den enskilde eleven.

Läs mer

Skrivövningar – för vem och varför?

[2022:05, 2022-05-15] I sfi-utbildningen ska sfi-eleven ges utrymme att utveckla språket och sitt skrivande på svenska. Skrivandet innebär även kommunikationssituationer, såsom e-post, chatt och annan skriftlig korrespondens.

Vilka skrivövningar förekommer i sfi-utbildningen i dag? Vanliga skrivövningar kan vara att beskriva, berätta och återberätta något. Även att kunna skriva ett personligt brev.

Läs mer

Krönika: Människan är en skrivande varelse

[2022:05, 2022-05-15] Det är svårt att uttrycka sig genom skrivande för många utrikesfödda eftersom det gäller att uttrycka sig utifrån grammatiska regler och skrivregler. Att kunna skriva svenska utan fel. Skrivande har varit och är fortfarande en utmaning för mig efter 8 års vistelse i Sverige. Det är omöjligt för mig att skriva rent korrekt svenska. Men hjälpen finns i Sverige tack vare korrekturläsare.

Läs mer