#skriva

Språkutveckling via skrivande

I sfi-undervisningen tränas eleven i att skriva, läsa, tala, höra och kommunicera på svenska. Skrivundervisningen består av stavning, ortografi, satslära och texttyper. En viktig del i skrivandet är att väcka skrivlusten och skapa säkrare skribenter.

Att lära sig skriva det nya språket, svenska, medför en hel del utmaningar. Stavning har sina utmaningar eftersom alla ord inte skrivs som de uttalas. Se bara de besvärliga o och å. Hur ska man veta om det är kol eller kål?

Läs mer

Med eget skrivande som utgångspunkt för lärande

”Att ge sfi-elever möjlighet att skriva och läsa texter som bränner till och känns viktiga på riktigt. Och att jobba med läsning av och samtal om andras texter som en grund för eget skrivande. Det är tankarna bakom tidningen Världen & vi.”

Så säger sfi-läraren Fatima Grönblad när vi träffas på hennes skola i Göteborg.

Läs mer

Behov av sfi-forskning

Omfattningen av den samlade forskningen om sfi är tunn. Det saknas bland annat forskning om själva innehållet i sfi-undervisningen och på hur innehållet kan göras meningsfullt för sfi-eleverna.

Läs mer