#skriva

Steg för steg mot bättre texter

[2022:05, 2022-05-15] Hur kan undervisningen läggas upp för att sfi-eleverna stegvis kan utveckla sitt skrivande? I Karin Elffors Skogkärs bok Steg för steg mot bättre texter (2019) ges just stegvis handledning för elever i kurs B, C och D.

Förlagets beskrivning av boken:

Läs mer

Podd: ”Vi ska inte bara lära ut, utan vi ska samtala om skrift”

[2022:05, 2022-05-15] I podden ”På ren svenska” (Gothia kompetens) gästar fil. dr. Jenny Rosén som tillsammans med poddledaren Staffan Dopping samtalar om skriftbruk och litteracitet på sfi för sfi-elever med kort skolbakgrund.

Jenny Rosén resonerar inledningsvis om det problematiska att definiera gruppen vuxna som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva för ’analfabeter’.

Läs mer

Skrivövningar

[2022:05, 2022-05-15] I kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare framgår att undervisningen ska ”utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål”.

I utbildningen ingår de olika färdigheterna läsa, skriva, tala, höra och kommunicera. De skrivövningar som eleverna får behöver vara intressanta och relevanta i individens liv som vuxen, förälder, samhällsmedborgare, anställd eller företagare.

Läs mer

Böcker som lockar till samtal och skrivande

[2022:05, 2022-05-15] Bokförlaget Hedvig är förlaget som satsar på lättläst för vuxna. Sedan starten 2020 har de gett ut både nyskapad och omarbetad skönlitteratur, samt fackböcker om traditioner i Sverige.

I Bonnierhuset på Sveavägen i centrala Stockholm delar bokförlaget Hedvig lokaler med flera olika Bonnierägda förlag. Erika Larsson är utgivningsansvarig och förläggare och möter upp i den pampiga entrén.

Läs mer

Att skriva texter

[2021:09, 2021-09-15] Dagens samhälle kräver inte bara läskunnighet utan också skrivkunnighet och på sfi finns det olika krav på vad eleverna ska kunna skriva för att få godkänt betyg i respektive kurs. 

Att läsa en text är en komplicerad process och så är det också när det handlar om att skriva en text – till och med lite svårare.  Att skriva en text är mycket mer än att kunna skriva enskilda ord korrekt.

Läs mer