#sociala medier

Sociala mediers utmaningar och möjligheter i undervisningen

[2022:12, 2022-12-15] För att undersöka i viken mån sociala medier kan bidra till förbättrade studier, studerade de danska forskarna Mondahl och Razmerita språkinlärning hos 150 vuxna studenter. Bland annat undersöktes sociala mediers påverkan på elevernas studiemotivation och förmåga till samarbete. Studien visade att motivation och samarbete förbättrades samtidigt som den individuella språkinlärningen inte nödvändigtvis påverkades positivt.

Läs mer

Sociala medier

[2022:12, 2022-12-15] Att ha tillgång till språket även i digitala medier och kunna kommunicera med andra personer digitalt kan inspirera vuxna i sin språkutveckling.

I sociala medier kan individen dela med sig av sin vardag via foton med kommentarer och ta till sig budskap i foton och filmer tillsammans med text. Genom multimodaliteten – kombinationen av text, ljud, symboler och bild – stärks möjligheten att förstå och göra sig förstådd.

Läs mer

Lärares professionsutveckling via sociala medier

För den som vill förkovra sig och hålla sig uppdaterad inom sfi-relaterad forskning finns olika kanaler. Myndigheter, söktjänster och tidningar, bland annat. Sociala medier är ett annat forum. Där är tillgänglighet och kontinuitet viktigt, konstaterar Mona Lundin och Annika Lantz-Andersson i en artikel.

Skolverkets webbplats kanske mest besöks när lärare behöver gå tillbaka till läroplaner och kursplaner. Dagligen besöker lärare istället sociala medier, för att få inblick i senaste nytt och utbyta erfarenheter inom sfi. Sociala medier är inte bara till för de aktiva, som själva styr innehållet, konstaterar Lundin och Lantz-Andersson. Även passiva (så kallade ”lurkers”) har utbyte av innehållet.

Läs mer