#specialpedagogik

Läsförståelse och lässtrategier

[2022:10, 2022-10-15] En elev som är en stark läsare på sfi är en strategisk läsare, vilket betyder att eleven kan välja vilket sätt som är lämpligt att läsa på beroende på den typ av text som ska läsas. Vidare vet den eleven varför det är viktigt att läsa texten och hur de ska läsa en text.

Olika texter kräver olika typer av läsning.

Läs mer

Likvärdig vuxenutbildning för elever med behov av stöd?

[2022:09] Enligt FN:s mänskliga rättigheter har elever med funktionsnedsättning rätt att studera sfi inom vuxenutbildningen och finansieringen av anpassningar och stöd är huvudmannens ansvar.

Regler och finansiering skiljer sig åt kring specifika stödinsatser åt mellan kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor genom att folkhögskolor har rätt att söka bidrag till anpassningar av stöd. Vidare är folkhögskolor inte styrda av läroplanen, utan varje skola bestämmer själv över sin egen verksamhet.

Läs mer

Fortbildning: Specialpedagogik

[2022:06, 2022-06-15] Som sfi-lärare har man ofta olika grupper med många elever och arbetstiden är fylld med undervisning, planering, NP och betygsättning. Samtidigt behöver alla lärare ibland en paus från skolan och eleverna för att kunna ladda batterierna, få ny input och bli inspirerad till att använda nya metoder och material och inte minst för att utvecklas som lärare. Då kan fortbildning vara ett alternativ.

Läs mer

Kan flerspråkighet orsaka läs- och skrivsvårigheter?

[2022:04, 2022-04-15] Elever på sfi med dyslexi har fonologiska svårigheter och svårigheter med läsförståelse både på sitt modersmål och på sitt andraspråk. Dyslexi betyder svårigheter med att avkoda och stava och dessa svårigheter påverkar sfi-elevernas inlärning av svenska som andraspråk.

Läs mer

Specialpedagogen: Att träna uttal

[2021:11, 2021-11-15] För att göra sig förstådd i kommunikationen med andra människor krävs samtalsstrategier och ett tillräckligt bra uttal. Sfi-eleverna ska lära sig hela uppsättningen språkljud som förekommer i svenska språket.

När uttalssvårigheter uppstår kontaktas jag som specialpedagog. Enligt mina erfarenheter på sfi är det ofta svårare för eleverna att lära sig okända ljud som inte finns på de språk som de talar sedan tidigare. Utmaningarna kan vara långa ord, ord med flera olika konsonanter, låneord och att betona rätt.

Läs mer