#språkdidaktik

Språkdidaktiska frågor i fokus

[2023:05, 2023-05-15] Maj månad innebär för egen del slutspurt i föreläsnings- och forbildningsuppdragen. I kalendern finns länkar till biljetter till Blekinge, Västra Götaland, Höga kusten, Uppland och Södermanland.

Vid varje destination är sfi-lärares frågor desamma: Hur får vi våra elever att vara språkligt aktiva, våga använda språket och hitta studieteknik som stöttar dem i deras lärande?

Läs mer

Lärandestrategier och undervisning för sfi

[2023:02, 2023-02-15] I en fallstudie gjord inom sfi studerade forskarna Annika Norlund Shaswar och Åsa Wedin den interaktiva lärarstrategin mellan lärare och elev. Föremål för studien var nyanlända sfi-elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund. Studien är särskilt intressant då dessa elever inte bara möter utmaningen av att lära sig ett främmande språk, utan även utmanas i sin litteracitet, alltså sin förståelse i samband med att kunna läsa och skriva.

Lärarstrategier innebär medvetet valda aktiviteter för att påverka och främja inlärningen.

Läs mer

Didaktiska val i sfi-undervisningen

[2023:02, 2023-02-15] Vi går in i Sfi-lärartidningens sjätte(!) år och nya teman ligger framför oss. Detta februarinummer rör språkdidaktik och de språkdidaktiska val som lärare står inför. Hur åstadkommer vi en riktigt bra och givande sfi-undervisning?

Nytt år innebär även att vi har en ny krönikör på redaktionen.

Läs mer

Språkdidaktik

[2023:02, 2023-02-15] Studier om språkundervisning i svenska som andraspråk för vuxna är ett relativt brett fält som består av olika inriktningar såsom litteracitetsutveckling, multimodalitet, skriftlig färdighet, teknikstödd språkundervisning, systemisk-funktionell lingvistik, språkdidaktiska metoder samt bedömning.

Didaktik kommer från det grekiska ordet för undervisning, διδασκαλία.

Läs mer

”Ge eleverna uppgifter som upplevs meningsfulla”

[2023:02, 2023-02-15] Ett pågående språkdidaktiskt forskningsprojekt just nu är ’Grundläggande litteracitetsunderisning inom sfi’, ett aktionsforskningsprojekt som är finansierat av Skolforskningsinstitutet. Annika Norlund Shaswar är en av forskarna och ny docent i språkdidaktik vid Umeå Universitet.
Syftet är att utveckla och utforska grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi. Fyra sfi-verksamheter på olika orter i landet deltar. Åsa Wedin är projektledare och även Birgitta Ljung Egerland samt Jenny Rosén deltar. 

Läs mer