#språkinlärning

Vad behöver vuxna språkinlärare?

[2019:02, 2019-02-15] Det är viktigt att veta att barn och vuxna språkinlärare lär på olika sätt. Det som går lätt för ett barn är svårt eller omöjligt för en vuxen.

Vad är språklig kompetens? Talspråklig kompetens har ett antal komponenter: uttal (språkljud samt prosodi), grammatisk kompetens, ordförråd, automatiserat (flytande) språk (tal och förståelse).

Läs mer

Aktionsforskning

Hur använder sfi-elever digitala verktyg och vilken effekt får det i elevens lärprocess och i interaktionen? Användande av digitala verktygs effekt på vuxnas språkinlärning och språkutveckling har hittills varit ett obeforskat område

Läs mer