#språkombud

Olga Orrit utbildar språkombudsutbildare

[2020:10, 2020-10-15] Olga Orrit är lingvist med inriktning på interkulturell kommunikation. Hon arbetar på kansliet för Vård- och Omsorgscollege som språkutvecklare.

Vård- och omsorgscollege är en nationell förening som certifierar samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vård och omsorg för att trygga kompetensförsörjning.

Läs mer