#Språkplay

Nya styrelseordföranden: ”UR har så otroligt mycket som är bra”

[2020:05, 2020-05-15] Utbildningsradions (UR:s) utbud associeras kanske främst med undervisningsprogram för elever i alla åldrar. Här finns dock långt mycket mer. För lärare finns fortbildningsföreläsningar med forskare och experter sorterat under UR Samtiden. UR Språkplay erbjuder språkstöd på 27 olika språk.

UR:s public service-uppdrag leder till program med samhällsnytta och ger kunskap och insikter till individer i alla åldrar. I och utanför skolan. Med anledning av coronaviruset finns nya program framtagna om kris, oro och livsomställning, om källkritik och om covid-19 och matematiska modeller för smittspridning.

Läs mer