#språktest

”När kan man ett språk?”

[2019:10, 2019-10-15] Det finns många åsikter om sfi och hur man lär sig ett språk. Och språktest eller inte språktest? Det är frågan.

Språk har naturligtvis både en bredd och ett djup i flera dimensioner. Det går att klara sig hjälpligt när man kan ställa frågor och förstå enkla svar. Den praktiska språkfärdigheten i språket gör det möjligt att kommunicera på en grundläggande, god eller avancerad nivå.

Läs mer