#studie

”Utvärdera undervisningen oftare”

[2019:10, 2019-10-15] Vad är det som avgör om en uppgift är lätt eller svår?

När vi undervisar lärarstudenter brukar begreppet ’motivation’ dyka upp i tid och otid. När jag frågar vilken faktor de tror påverkar elevens förmåga att lära allra mest i lärandet svarar de varje gång just motivation. När jag i min forskning kring muntliga uppgifter upptäckte en tredimensionell modell om vilka faktorer som påverkar om en uppgift fascinerade det mig att just motivation bara är en del av 36 parametrar.

Läs mer

Studie: Hur upplevs praktiktiden?

Inom yrkesdomänen finns olika språkmiljöer. Vad händer i mötet under praktiktiden eller ett instegsjobb. Vilka resurser och utmaningar ser sfi-eleverna i sin yrkesvardag?
I Emma Rannamaas studie ”Språkmiljöer i yrkesdomänen” (Örebro universitet 2018) observeras och intervjuas tre sfi-elever som studerar 50 % och arbetar 50 %.
Centralt i studien är skriften, muntlig interaktion, samt förväntningar och individuell utveckling.

Läs mer