#studiebesök

Gästskribent: Min dag på kolonien

Varje sommar har jag fått som vana att ta med mina klasser till vår kolonistuga. Förra sommaren, i värmeböljan, tog min mamma emot i trädgården. Hon visade stugan och guidade klassen runt i trädgårdens små rum. Med sig hade de varsitt växtquiz där de kryssade över namnen på växterna i takt med att de hittade dem i trädgården.

Därefter tog vi en runda förbi de andra stugorna. Vi blev inbjudna till flera trädgårdar under promenaden, av entusiastiska kolonister som ville visa. ”De här människorna är inte rasister”, konstaterade en elev, och jag kände hur det sög till i magen.

Läs mer

Språkvandring

Studiebesök kan genomföras på en rad olika platser och på en rad olika sätt. Men det som förenar dem är att man studerar miljön och språket.

Besök kan ske på en arbetsplats, ett museum, i naturen eller på stan. Jag minns språkvandringar med mina A-elever. Vi valde en sträcka, såg ut den på stadskartan. Sedan promenerade vi och benämnde gator, torg, hus och parker. Vi läste skyltar, anslag och informationstavlor längs vägen.

Läs mer

Chefredaktören: ”Vad är väl ett studiebesök på slottet…?”

Det går inte att komma ifrån att ordet ’studiebesök’ har något dammigt och tråkigt över sig. En plats man egentligen inte är intresserad av, en guide som är långrandig eller flåshurtig. Och så den malande stressen: ”Jag har inte tid med det här”.

Nej, det är inte mitt tonårs-jag som jag målar upp. Inte enbart. Faktum är att studiebesöken under högstadiet och tonåren även var lika mossiga under komvux- och högskoleåren. Till min stora fasa även när jag själv arrangerade studiebesök som sfi-lärare. Guiderna pratade ut i luften eller till mig – inte till eleverna.

Läs mer

”Vi lär oss i möten. Vi lär oss i autentiska situationer”

I Skolverkets stödmaterial för sfi finns filmer om att planera, genomföra och efterarbeta studiebesök.

Förarbete av ett arbetsområde och ett studiebesök är ett sätt att arbeta med stöttning. Genom att förbereda eleverna vad som kommer att hända, vad som väntar dem, är de språkligt och mentalt förberedda.

Läs mer

Slutrapport om verksamhet för nyanlända

Finns det någon forskning kring sfi och studiebesök? Vid en sökning i Diva-portalen, ett digitalt vetenskapligt arkiv, kommer en enda träff upp vid sökning på ’studiebesök + sfi’: En slutrapport kring folkhögskolornas verksamhet för nyanlända.

I slutrapporten Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända (2018) avgränsar Peter Håkansson och Robert Nilsson Mohammadi undersökningen till Skåne. I rapporten visas folkbildningens roll i sin satsning för nyanlända sedan det stora flyktingmottagandet 2015: Etableringskurs, Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.

Läs mer