#studieteknik

Om studieteknik – på tio språk

Att studera som vuxen på ett språk som är nytt kan vara en utmaning på många sätt. I Partille skapade därför sfi egna filmer om skolan, om studieteknik och muntlig kommunikation med vuxenperspektiv.
Ett material som eleverna kan ta till sig är ett material som är både relevant och intressant för eleven. Information om skolan, studier och studieteknik är exempel på sådana ämnen.

Läs mer