#studieväg 1

Gästskribent: ”Jag skapar filmer till eleverna”

[2019:02, 2019-02-15] Jag gör ofta filmer till mina elever. Eleverna uppskattar när jag har läst in texter och powerpointpresentationer med hjälp av skärminspelning. Men med film finns fler möjligheter.
Elever uppskattar att höra och se sin lärare. Det ger ett direkt och personligt tilltal.

Läs mer

Bildbaserat lärande

[2019:02, 2019-02-15] Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått en egen symbol eller bild. Eleverna tittar, ljudar och lär sig relativt snabbt.
Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och skriver. Det aktuella temat är traditioner.

Läs mer

Månadens sfi: Birgittaskolan i Linköping

[2019:02, 2019-02-15] I universitetsstaden Linköping är all studieväg 1 samlad på en enda skola, Birgittaskolan. Här studerar ungefär 1 100 elever, varav 450 på studieväg 1.
Det är vårens första solvarma dag, om än på tillfällig visit, när Sfi-lärartidningen besöker Birgittaskolan i Linköping.

Läs mer

Ivana Eklund: Kunskap, tid och metodik

[2019:02, 2019-02-15] Jag gillar ordet sammanhållna i frasen sammanhållna studievägar. Det är trevligt och positivt.
Idag är hela sfi-utbildningen till för alla, oavsett hur starten ser ut. Men en formell jämlikhet är tyvärr långt ifrån en reell dito.

Läs mer

”Analfabet, illitterat – eller vad?”

[2019:02, 2019-02-15] Att inte ha gått i skola – vad innebär det? Är man analfabet då? Är man illitterat? Och den som har gått i skola i säg fyra–fem år, kan man skriva då?
Under mina år som expert hos Skolverket och Vuxenutbildningsenheten var jag projekt- och produktionsledare för ett stödmaterial till lärare som undervisar vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Läs mer