#studieväg 3

Specialpedagogiskt stöd för studieväg 3

[2021:05, 2021-05-15] I alla grupper på sfi finns elever i behov av specialpedagogiskt stöd men stödet ser olika ut. På studieväg 3 är alla elever ”skolifierade” och eleverna är mycket självgående i sina studier.

Det ska gå snabbt att bli klar med sina studier eftersom alla elever ska vidare till högre studier för att så snabbt som möjligt få sin examen och komma ut i arbete. Eleverna har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling och har lätt för att lära grammatik, men det finns ändå elever med funktionsvariation och som behöver specialpedagogiskt stöd för att klara sina studier.

Läs mer

Maria, sfi-lärare: ”Omöjligt att lära sig ett språk utan att göra fel”

[2021:05, 2021-05-15] Hos Hermods i Uppsala studerar 900 elever och kurser finns både dagtid och kvällstid. En majoritet av kvällseleverna kombinerar universitetsstudier med sfi. Vi möter Maria Medvedeva, sfi-lärare, och hennes chefer Tove Quennerstedt och och Cherin Talayhan som berättar om sitt arbete med målgruppen.

Hur är det att undervisa akademiker på sfi och hur påverkas utbildningen av det? Akademiker kan ha många högskolepoäng, men det i sig borgar inte för en snabb språkutveckling.

Läs mer

När engelskan trasslar till det

[2021:05, 2021-05-15] Sedan några år tillbaka undervisar jag akademiker som läser närdistanskurs. Närdistans då det är krav att delta i lektion minst en gång per vecka för muntlig kommunikation och interaktion. I övrigt sker det mesta via lärplattform och digitalt läromedel. I ärlighetens namn är det vare sig en undervisningsform som tilltalar mig särskilt mycket personligen (jag vill ju träffa eleverna mycket oftare än så!) eller en studieform som är idealisk för språkinlärning.

Läs mer

Studieväg 3: akademiker

[2021:05, 2021-05-15] Utländska akademiker folkbokförda i Sverige och som vill studera svenska på nybörjarnivå kan vända sig till kursen svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Men det finns också andra vägar – folkhögskola, universitet eller privata anordnare.

Svenska för invandrare, sfi, studieväg 3, kurs C och D, inom kommunal vuxenutbildning riktar sig till vuxna vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller deltagande i högskolestudier.

Läs mer

Svenska på universitetet för nyanlända akademiker

[2021-05-15] Den fysiska lärmiljön – universitetet – är stimulerande för akademiker som ska lära sig svenska. Då känner de samhörighet med andra på utbildningen, vilket framgår i ett följeforskningsprojekt som samordnades av Teresa Tomašević  och finns beskrivet i en rapport av Karin Zetterberg, Malmö universitet.

Sedan 1997 har Malmö universitet utbildat akademiker i svenska. Då startade Introduktionsutbildning som vänder sig till individer med utländsk gymnasieutbildning och som vill få högskolebehörighet i ämnet svenska.

Läs mer