#suggestopedi

Månadens skola: Sfi i Bollnäs

Jag heter Alicja Rowinska och är Sfi lärare i Bollnäs för kortutbildade elever i kurs A och B. Jag har länge letat efter möjligheter att använda konstnärliga uttryck på det bästa pedagogiska sättet i min språkundervisning. Och jag har hittat suggestopedi! Jag gick utbildning hos Anna Cramér och blev suggestopedilärare 2018 och nu skulle jag vilja berätta lite om hur jag jobbar.

Läs mer

Månadens sfi: Eskilstuna

”Våra elever producerar språk utan stöd”

I suggestopedin producerar eleverna språket på egen hand, vilket utvecklar dem.
Det förklarar sfi-lärarna Christina Torgersen och Lena Endelius när vi träffas på Stockholmsmässan under Skolforumsdagarna där. De är båda verksamma i Eskilstuna.

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

] Cirkelmodellen, genrepedagogik, LTG, TPR, suggestopedi och diktogloss. Det finns olika metoder och modeller för att arbeta språkutvecklande i svenska för invandrare.
Det som förenar olika framgångsrika metoder och modeller är att de är de utgår från elevens förkunskaper och behov, är elevaktiva, repetetiva och leder till ökat eget ansvar för sin inlärning.

Läs mer