#Svariks

Ny styrelse hos Svariks

[2021:04, 2021-04-15] Den 20 mars 2021 hölls årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (Svariks). På grund av de rådande omständigheterna hölls mötet digitalt och förhandlingarna leddes av inlånade ordförande Andrine Winthers varma hand.

Under årsmötet valdes en ny styrelse som kommer att ledas av nyvalde ordförande Thomas Nicholas från Stockholm.

Läs mer