#Svariks

Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk

[2023:04, 2023-04-15] Det finns flera intresseföreningar för ämnesengagerade lärare – yrkeslärare, matematiklärare, språklärare. I sina riksföreningar träffas de årligen kring ämnesrelaterade frågor. SVARIKS – Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk – har medlemmar från förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola.

Svariks har nyligen haft årsmöte och som stadgarna föreskriver har en ny styrelse valts. Thomas Nicholas har just lämnat över ordförandeklubban till Annalena Svensson.

Läs mer

Ny styrelse hos Svariks

[2021:04, 2021-04-15] Den 20 mars 2021 hölls årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (Svariks). På grund av de rådande omständigheterna hölls mötet digitalt och förhandlingarna leddes av inlånade ordförande Andrine Winthers varma hand.

Under årsmötet valdes en ny styrelse som kommer att ledas av nyvalde ordförande Thomas Nicholas från Stockholm.

Läs mer